úsměv Pro studenty třídy 1.A  mrknout

Určování definičního oboru výrazů, úpravy výrazů
Základní typy, návody k řešení, databáze příkladů

Množiny; operace s množinami; Vennovy diagramy; úlohy řešené s pomocí množin

Pojmy výrok, negace výroku, negování kvantifikovaných výroků; pravdivostní tabulky, jejich užití ve slovních úlohách; kontrola správnosti úsudku; příklady